Academie voor Verloskunde Maastricht

De Academie voor Verloskunde Maastricht vierde haar 100-jarig bestaan in de Bonbonnière te Maastricht. Voor dit jubileum mocht 2tact, in de rol van (mede)organisator en regisseur, een symposium en een feestavond organiseren. Het was een mooie, feestelijke en inspirerende dag, getuige ook de feedback van de directie: “Ik wil even laten weten dat het 100 jarig jubileumfeest van de Academie door iedereen als een geweldig evenement is ervaren. De programmering, artiesten, de afwisseling tussen serieuze praatjes, officiële en ceremoniële handelingen enerzijds en de vermakelijke ontroerende optredens anderzijds, zorgden voor een goede balans die de zaal van begin tot het eind geboeid hield. Complimenten voor het vakmanschap dat jullie hier lieten zien!”