Directies Vrije Scholen

In een tijd waarin de leerlingenaantallen op de vrije scholen een enorme groei kennen, is de noodzaak om op een professionele wijze de pers te woord te staan ook evident. Een mooie training, met een klein groepje directeuren van Stichting Pallas, met een start in Zeist en een vervolg in Rolduc Kerkrade.