Events

De rol van 2tact, als evenementenorganisator, is enorm veranderd sinds onze start in 1992. U kiest er immers steeds vaker voor om uw (mini)symposium, jubileum of personeelsfeest zelf te organiseren met medewerkers van communicatie/marketing en het secretariaat. Daarbij gebruikmakend van uw eigen netwerk en het internet.

 

Wat is de nieuwe rol van 2tact?
In de beginfase van uw project, kunt u gebruik maken van onze adviezen. Onze originaliteit en inbreng tijdens de creatieve conceptfase wordt vaak zeer gewaardeerd.

Alle praktische en organisatorische zaken, boekingen en ook de facturatie kunt u in eigen beheer doen. Op die manier houdt u grip op de kosten.

Als de uitvoering dichterbij komt, komt 2tact in beeld als eindregisseur. Door onze kennis en ervaring op het gebied van lichtontwerp, geluidstechniek, theatrale vormgeving en spanningsopbouw, geven wij uw event extra glans, zodat het voor u en uw gasten een buitengewone belevenis wordt.

De ervaring van 2tact met regie en organisatie van evenementen is zeer ruim.

 

Een reactie van een klant:

Ruth is als regisseur en eventmanager expert op het gebied van organisatie, aankleding van de ruimte, sfeer maken met belichting en geluid, verzorgen van catering, coaching van sprekers, instrueren van dagvoorzitters en geruststellen van opdrachtgevers. Voor ons was het een perfecte combinatie: als organisatie kregen wij de ruimte om ons vooral op de inhoud te concentreren, en deze regelmatig te overleggen met Ruth.

  • RUTH IS ALS REGISSEUR EN EVENTMANAGER EXPERT OP HET GEBIED VAN ORGANISATIE, AANKLEDING VAN DE RUIMTE, SFEER MAKEN MET BELICHTING EN GELUID, VERZORGEN VAN CATERING, COACHING VAN SPREKERS, INSTRUEREN VAN DAGVOORZITTERS EN GERUSTSTELLEN VAN OPDRACHTGEVERS. VOOR ONS WAS HET EEN PERFECTE COMBINATIE: ALS ORGANISATIE KREGEN WIJ DE RUIMTE OM ONS VOORAL OP DE INHOUD TE CONCENTREREN, EN DEZE REGELMATIG TE OVERLEGGEN MET RUTH.

    Voornaam Achternaam | Events